Termeni si conditii - Dreptul de proprietate "Midoris"

 Toate drepturile asupra materialelor conținute pe site-ul http://midoris.ro" dacă nu se specifica altfel, aparțin în exclusivitate http://midoris.ro";

 Reproducerea și distribuirea în tot sau în parte a conținutului acestui site sau a oricărui material de pe acest site, fără consimțământul expres exprimat în scris al "http://midoris.ro" sunt interzise si sunt sancționate conform legii;

 Politica site-ului este aceea de a respecta toate legile privitoare la proprietatea intelectuala și/ sau industriala, și de a acționa de îndată ce suntem înștiințați despre orice încălcare a acestora;