Îngerii în diferitele religii ale lumii

 

Istoria Îngerilor în diferitele religii ale lumii

Îngerii în diferitele religii ale lumii Îngerii sunt importanți în diferitele religii cele mai populare din lume, precum iudaismul, creștinismul și islamismul. Însă, cu toate că aceste religii sunt vechi, creaturile înaripate din lumea spirituală fac parte din multe alte religii mai vechi sau contemporane din cele trei mari religii abrahamice.

 Diferitele religii din Orient și Africa, anterioare iudaismului și care au influențat dezvoltarea acestei religii, au avut reprezentări ale ființelor înaripate în panteoanele acestora. Alte religii care au apărut în diferite regiuni ale lumii includeau de asemenea (sau includ) în panteoanele lor ființe având caracteristice similare îngerilor.

 

Îngerii în zoroastrianism

 Primele mențiuni istorice despre ființele înaripate se găsesc în zoroastrianism, o străveche religie monoteistă care consideră că a fost originea conceptului de un singur zeu plin de bunătate. Zoroastrianismul menționează șapte ființe bune care exercită aceeași funcție ca și îngerii și șapte ființe rele care coincid cu conceptul iudaic al îngerilor căzuți. În zoroastrianism există de asemenea conceptul de 20 de emanații ale Spiritului care, în timp, se vor reflecta în literatura zoroastrică precum arhanghelii lui Dumnezeu.

 

Îngerii în religia sumeriană

 Religia sumeriană nu a avut un concept clar despre îngeri, însă includea ideea că fiecare ființă umană era însoțită de un spirit. Acest spirit era reprezentat ca o ființă umană cu aripi, comparabil cu îngerul păzitor. Se consideră că ideea spiritelor care însoțesc sufletele din religia sumeriană a influențat dezvoltarea conceptului de îngeri în religia iudaică.

 

Îngerii în religia egipteană

 Religia egipteană nu avea îngeri așa cum îi cunoaștem astăzi, însă avea zeițe înaripate. Zeițele Nut și Isis apar pe vechile basoreliefuri egiptene, picturi și alte modalități de exprimare artistică egipctene ca fiind ființe înaripate.

 Nut se putea compara cu Îngerul morții. Această zeiță era invocată pentru a proteja persoana decedată și pentru a o duce în ceruri. Isis, altă zeiță egipteană înaripată și-a dedicat viața zeului Osiris.

 

Îngerii în religia greacă și romană

 Grecii au avut și ei o zeiță înaripată, numită Nike și fiul său Eros. Eros a devenit Cupidon pentru romani, iar mai târziu, acest zeu a fost prototipul pentru reprezentările vizuale ale îngerilor în creștinism și alte căi spirituale contemporane, în particular pentru reprezentarea Îngerului iubirii.

 

Îngerii în budism

 Budismul conține conceptul de bodhisattva sau "ființe iluminate" care și-au amânat intrarea în Nirvana (raiul divin) pentru a ajuta și alte persoane să atingă iluminarea spirituală. La fel precum îngerii, bodhisattva apar uneori anumitor persoane alese sub forma unor ființe de lumină în timpul meditațiilor sau rugăciunilor.

 

Îngerii în hinduism

 Hinduismul are aproximativ 3000 de ani de existență. În panteonul său conține gandharvas și devas, care sunt ființe foarte asemănătoare cu îngerii. Gandharvas sunt reprezentați cu aripi și sunt muzicanți celești precum îngerii și corurile celeste din creștinism. Devas sunt ființe luminoase care ajută oamenii în căutările lor spirituale.

 

Îngerii în religia celtă

 Religia celtă a europenilor din nordul Europei a apărut în vremurile dinaintea apariției Imperiului Roman. Îngerii celți, sau anamchara, făceau parte din viața zilnică pentru această cultură veche. Rolul lor era de a ajuta persoanele să se dezvolte spiritual. Erau gardieni sau însoțitori, precum Îngerul păzitor.

 Există îngeri celți de diferite ranguri. Cei mai înalți în rang se află în comuniune constantă cu Divinitatea. Pe nivelul următor se află îngerii care ascensionează către Divinitate, iar apoi, există îngerii care se află în lumea fizică în locurile pure din natură, precum peșterile, râurile, pădurile. Zânele, ondinele, elfii și spiridușii sunt un exemplu de îngeri celți.

 

Îngerii în religia ebraică, creștină și islamică

 Iudaismul, creștinismul și islamismul sunt religii care au concepte asemănătoare cu îngerii ca mesageri ai lui Dumnezeu. Îngerii din iudaism apar în Biblia iudaică. Cabala medievală este una dintre cele mai bogate surse din angelologie.

 Îngerii creștini provin din aceleași idei din iudaism care apar în Biblie, însă apar de asemenea în Noul Testament în fiecare eveniment din viața lui Isus. În creștinism, îngerii sunt intermediarii importanți dintre Dumnezeu și ființa umană.

 În islamism, de exemplu, îngerul cel mai important din islam este Jibra'il, sau Gabriel. Gabriel i-a revelat profetului Mahomed Coranul.

 În ziua de azi, îngerii continuă să aibă și se pare că întotdeauna vor avea un loc privilegiat în inima spirituală a ființei umane.