Frecventa spovedaniei

 

Cât de des ne spovedim?

frecventa spovedaniei

 Sfânta Taină a Spovedaniei, sau Taina Pocăinței, este una din cele mai mari taine lăsată de Dumnezeu pe Pământ, alături de Sfânta Taină a Împărtășaniei, Taina Cununiei și cea a Botezului. În primul rând, spovedania nu poate fi făcută oricum, ci cu pocăință și mare părere de rău, și de asemenea cu dorință de îndreptare a noastră și a păcatelor noastre. Spovedania nu este primită dacă este făcută din obligație, cu rușine, ascunzând unele păcate, ci creștinul trebuie să aibă sufletul deschis și curat și să își ceară iertare de la Părintele Ceresc, nu numai să îi înșiruie păcatele pe care le-a săvârșit.

 

Frecvența Spovedaniei

 Unii creștini se întreabă adesea cât de des trebuie să se spovedească. Atunci când au sufletul greu de păcate, sau sunt măcinați de întrebări la care duhovnicul le poate oferi variante de răspuns pertinente, creștinii simt nevoia de a merge la Biserică și de a se spovedi. Însă există tradiția și credința creștină că spovedania se poate face numai în posturile mari de peste an. Acest lucru este fals, deoarece spovedania trebuie făcută ori de câte ori avem sufletul îngreunat de povara păcatelor. Nu trebuie să așteptați următorul post pentru a vă spovedi, ci este suficient să mergeți în Biserică și să rugați părintele, după terminarea slujbei, să vă facă Sfânta Moliftă și să vă spovedească. Spovedania nu este numai o înșiruire a păcatelor, așadar, ci și un act de căință, de regret, de pocăință.

 

Să ne dorim mai des Taina Spovedaniei și Euharistia

 Din păcate, în ziua de azi, nu se mai păstrează aceeași frecvență a cinstirii celor două taine importante ale creștinismului, și anume Taina Spovedaniei și a Împărtășaniei. Înainte creștinii își doreau să se spovedească și să se împărtășească mult mai des. Împărtășania dească, desigur, cu acordul duhovnicului, este deosebit de benefică pentru organism, și aceasta se poate face numai precedată de spovedanie. Așadar, o dorință vădit manifestată pentru spovedanie și împărtășanie va ajuta creștinul să se apropie de Dumnezeu mult mai des, și nu numai în cele patru mari posturi de peste an. Taina Spovedaniei, în fond, ne ajută să ne apropiem de Tatăl Ceresc, și scopul spovedaniei nu constă numai în lepădarea de păcate, ci omul spovedit se smulge din lumea păcatelor și spovedania poate constitui și un medicament pentru suflet. Spovedania mai are menirea și de a ne împăca cu Dumnezeu și cu semenii, și de a ne limpezi mintea și sufletul de cele rele.

 

Cine trebuie să se spovedească și cum trebuie făcută spovedania corectă?

 De spovedit, cu toții trebuie să ne spovedim, deși nouă ni se pare că nu avem păcate (mari). Cu toții greșim, așa cum ne învață Sf. Ioan Evanghelistul - “Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El credincios este și drept ca să ne ierte nouă păcatele și să ne curătească pe noi de toată nedreptatea”. Încă de la vârsta fragedă de 7 ani, copiii trebuie să se spovedească pentru a se putea împărtăși. Părinții îi vor învăța ce trebuie să spună preotului la spovedanie, să se cerceteze dacă au greșit, iar părintele duhovnic îi va ajuta să își mărturisească greșelile ajutându-i cu întrebări. De asemenea, spovedania, ca să fie primită, trebuie făcută în mod complet, și anume niciun păcat să nu fie ascuns ori tăinuit. Vă sunt de mare ajutor îndreptarele de spovedanie, pe care le puteți citi, și vă puteți nota chiar pe o foaie de hârtie toate păcatele săvârșite de la ultima spovedanie, pe care le puteți citi părintelui, pentru a nu uita vreunul. De asemenea, spovedania trebuie făcută de bunăvoie și sinceră, dar și secretă și cu mare umilință și zdrobire de inimă, cu părere de rău și dorința sinceră de a renunța la păcate.

 

La ce interval de timp ne putem spovedi?

 Spovedania nu ține cont de timpul care a trecut de la ultima întâlnire cu preotul duhovnic, ci marii părinți ne sfătuiesc chiar să ne spovedim la 40 de zile, ori chiar mai des dacă este cazul. Porunca a patra a Bisericii este să ne prezentăm la cele patru mari posturi de peste an (al Paștelui, al Sf. Apostoli Petru și Pavel, al Sf. Marii și al Crăciunului) pentru a ne spovedi. Însă împlinirea acestei datorii nu trebuie amânată abia în ultima săptămână a Postului, așa cum se întâmplă adesea, ci încă din prima săptămână a Postului este bine să alergăm la duhovnic și să îi mărturisim ce avem pe suflet.